Αρχική

Σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο η ενέργεια παράγεται, κατά κύριο λόγο, από την καύση των ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, το ενεργειακό μοντέλο που ξεκίνησε από τις αρχές του 20ου αιώνα και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Οι παγκόσμιες απαιτήσεις για ενέργεια αυξάνουν συνεχώς, ενώ τα ορυκτά καύσιμα εξαντλούνται με ταχείς ρυθμούς, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσή τους.

Η χρήση των ορυκτών καυσίμων δημιουργεί καυσαέρια, οδηγώντας σε έναν φαύλο κύκλο:

  • η ανάπτυξη απαιτεί ενέργεια,
  • η ενέργεια δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον,
  • το περιβάλλον υποβαθμίζεται και
  • δημιουργούνται προβλήματα που δυσκολεύουν τις συνθήκες διαβίωσης και αναστέλλουν την ανάπτυξη.

Η παγκόσμια στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πλέον γεγονός.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι πηγές τα αποθέματα των οποίων ανανεώνονται φυσικά, και οι οποίες συνεπώς θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες. Στην κατηγορία αυτή, η σημασία της οποίας για τη βιωσιμότητα του πλανήτη έχει πλέον συνειδητοποιηθεί ευρέως, συγκαταλέγονται ο ήλιος, ο άνεμος, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και τα απορρίμματα οικιακής και γεωργικής προέλευσης.

Στην Ελλάδα λιγότερο από το 12% του ηλεκτρισμού προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ η συμμετοχή των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας δεν ξεπερνά το 7%. λόγο.

Το Θερινό Σχολείο είναι ένας ετήσιος θεσμός που περιλαμβάνει μαθήματα και διαλέξεις, που απευθύνονται σε μηχανικούς και γενικότερα σε επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με την ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά συστήματα και ηλιακά θερμικά), τον ενεργειακό σχεδιασμό και τα πράσινα κτίρια.

Στο Θερινό Σχολείο παρουσιάζονται παραδείγματα και εφαρμογές των μελετών και κατασκευαστικών στοιχείων που αφορούν την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Οι παρουσιάσεις γίνονται το πρωί και νωρίς το απόγευμα και χαρακτηρίζονται ως «μαθήματα» και «διαλέξεις».

Κάθε «μάθημα» έχει διάρκεια 90 λεπτά, από τα οποία τα 60 είναι η παρουσίαση του θέματος και τα 30 λεπτά είναι ερωτήσεις-απαντήσεις.

Οι «διαλέξεις» έχουν διάρκεια 45 λεπτά και αναφέρονται σε συγκεκριμένη εφαρμογή και τα αποτελέσματά της.

Με το πέρας του Θερινού Σχολείου απονέμονται στους συμμετέχοντες «Βεβαιώσεις Εξειδίκευσης» καθώς και 20 διδακτικές μονάδες.

 

 

 

flaggrflagen
 

Διοργάνωση:

Επικοινωνία:

  • Email: summerschool@uowm.gr

  • Τηλ: 2461056715

  • Διεύθυνση: Αργυροκάστρου 13, 50100 Κοζάνη